Det är inte underligt att resten av familjen var lite sur på pappan. Han fyllde den charmiga gården mellan skånelängorna med dykarkläder, tuber, simfenor och annat en dykare använder. Pappan är nämligen fritidsdykare, och varje gång han kom hem från dykning skulle alla tillbehör spolas eller tvättas och sedan torka.

Nu har tvättning och torkning av dykutrustningen flyttats till baksidan av ena längan, där det redan finns en liten stensatt terrass. Och som pricken över i har familjen byggt ett skärmtak på gaveln och under detta kan all utrustning hänga på tork.