Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Därför är det enkelt: Du lägger tre reglar på varandra så har du ena sidan (vangstycket). Gör en sida till, lägg brädor mellan sidorna och trappan är klar!

Därför är det enkelt: Du lägger tre reglar på varandra så har du ena sidan (vangstycket). Gör en sida till, lägg brädor mellan sidorna och trappan är klar!

Detta är nog den enklaste trätrappa du kan bygga – näst efter att stapla träpallar på varandra eller lägga brädor mellan ett par betongplintar, vilket är två sätt att ”tillfälligt” lösa problemet när man har lagt en ny terrass och det saknas ett par trappsteg mellan den och terrassdörren.

Om du skjuter upp jobbet för att du tror att det är svårt eller tar tid att bygga en liten trappa, så följ våra anvisningar. Det är i högsta grad en trappa på ett enkelt sätt. Sidorna består av vardera tre reglar och terrassbrädor blir steg. Enklare kan det inte bli.

LADDA NED HELA ARTIKELN och läs beskrivningen till trappan.

LÄS OCKSÅ: BESKRIVNING: Den perfekta trappan