Han mäter först beslagets bredd och drar ifrån det från måttet på trappstegets bredd. Han halverar talet så han vet hur mycket plats det ska vara på var sida om beslaget, och så mäter han upp det avståndet från beslagets kant ut till vangstycket.

Han börjar med att skruva fast beslaget i framkanten, innan han fäster det på ovansidan. Han upprepar proceduren på nästa trappsteg: mäter upp, placerar det rätt, och skruvar fast det. Hantverkaren använder här självborrande skruv så att han inte behöver förborra i tappsteget.

När man har monterat två eller flera beslag kan man istället för att mäta använda ett annat sätt för att placera nästa halkskydd.Hantverkaren håller ett vattenpass mot kanten av de beslag som redan sitter fast, och för sedan det lösa beslaget in mot vattenpasset. Då kommer beslagen att vara i linje.

Det kan spara tid om trappan har många steg, och det blir precis lika exakt som om man skulle mäta.Och så är det bara att skruva fast beslaget som innan. Trappan är nu säker, och man behöver inte längre vara orolig för att snubbla eller halka i den.