Detta är en L-trappa. De tar mindre plats än raka trappor och är därför perfekta i mindre rum och lägenheter, som här. Om de nedersta trappstegen inte är numrerade från början, så kan det vara en fördel att göra det själv innan du börjar med att fästa dem i vangstyckena. En L-trappa har snäva steg runt centrum, så det är viktigt att alla kommer på rätt plats.

Det vanligaste är att stegen sätts i spänn mellan vangstyckena i stället för att skruvas eller spikas i avbärare längs vangen. På den här trappan ska stegen sitta i spänn mellan vangstyckena. Hantverkaren börjar med att knacka ner stegen i urtagen i den större av de två små vangstyckena. Stegen ska skruvas fast. Det är lätt eftersom här är förborrat.

Med hjälp av en hammare och en träkloss knackar hantverkaren ner trappstegen ordentligt i vangstycket. Det är viktigt att de kommer ner helt i botten. Sedan ska det andra vangstycket på. Hantverkaren slår det på plats med händerna och skruvar till sist fast det

.Nu är det dags att fästa mittstolpen. Trappan vilar till stor del på denna stolpe, så det är viktigt att den fästs ordentligt på vangstycket. Här fästs den med medföljande skruvar och en insexnyckel. Med hjälp av en tving och en bit mdf-skiva får hantverkaren trappan att stå upp, så att han kan knacka fast det tredje steget och skruva fast det vid vangstycket.

Nu börjar hantverkaren med de två långa vangstyckena. Här är det enklast att börja med den längre av de två större vangstyckena, eftersom det då blir lättare att foga ihop de olika delarna mot slutet. Hantverkaren sätter dit en rad steg och knackar ner dem ordentligt med hjälp av hammaren och träklossen. Han kontrollerar löpande att de fluktar och justerar med hjälp av hammaren och klossen om det behövs.

Ett par av stegen är svåra att få in i vangstycket, men det är inget större problem. Hantverkaren slipar av kanterna på steget med en bit sandpapper, korn 40, så att det glider på plats lättare. Alla de enhetliga, rektangulära stegen är nu på plats. Hantverkaren justerar slutligen vangstycket med hammaren och träklossen så att allt sitter rakt.

Sedan sätter han dit de sista stegen – detta är de översta i svängen, före det att stegen blir rektangulära. Så skruvar hantverkaren fast stegen och fasar av alla kanter med sandpapper. Det gör att stegen lättare glider in i det andra vangstycket. Sedan bankar han på det andra långa vangstycket tills det sitter någorlunda, innan han drar i skruvarna.

Därpå justerar han åter med hjälp av träklossen, så att trappstegen sitter helt inne i urtagen. Här och var kan skruvarna behöva dras åt ytterligare. Hantverkaren tar bort de lister som skyddat vangstyckena under transporten, för att kunna trycka fast det översta steget. Nu ska de två trappelementen sättas ihop. Den ena sidan av den nedre delen knackas in ordentligt innan hantverkaren skruvar ihop det främre vangstycket med mittstolpen med hjälp av insexskruvarna med flata huvuden.

Hopfogningen av det bakre vangstycket är det enda som inte förborrats hos tillverkaren. Hantverkaren tar därför fram en 16 mm borr och borrar omkring en cm ner i vangstycket. Med hjälp av en vanlig träborr borrar han sedan vidare genom det bakre vangstycket och in i den nedre trappdelens bakre vangstycke.

Då kan han nämligen spänna ihop vangstyckena med de 70 mm långa franska skruvarna. Hantverkaren använder här en hylsnyckel, så att det går snabbt att dra åt skruven ordentligt. Han upprepar samma princip längre ned på vangstycket, men borrar den här gången från motsatt håll. Då blir fogen helt tät och stark.Sedan tejpar han fast en bit av det skumplastemballage som trappan var förpackad i runt vangstyckena i båda ändar av trappan. Det förhindrar att vangstyckena rispas eller gör märken när man ska sätta trappan på plats.

Nu är trappan hopmonterad och klar att sättas upp. Men först behöver hantverkaren få hjälp med att lyfta den tunga trappan på plats.