Med hjälp av vattenpasset konstaterar hantverkaren att golvet lutar en aning. Sedan mäter han bredden på hålet. Och så sågar han till en mdf-skiva i önskad bredd. Höjden väntar han med att ta ut.

Det sitter ett metallbeslag med skruvar i vägen. Hantverkaren pressar ändå fast skivan och kontrollerar att den är i våg. Vid beslaget gör han en markering. Han längs markeringarna sågar han ner i skivan med en sticksåg.

Nu passar skivan in runt beslaget. Men han väntar med att skruva fast den. Först fäster han ett par avståndsbitar runt ytterligare ett metallbeslag som är i vägen. Han fäster ytterligare några bitar mitt på tvärbjälken och i det andra hörnet, så att inklädnaden hamnar rätt utan att pressas mot beslaget.

Därpå placerar hantverkaren en stödlist vid kanten och skruvar fast den ordentligt i bjälken med 70 mm skruvar. Listen stöttar inklädnaden där trappan ska vila. Sedan spänner han fast inklädnadsskivan, inte alltför hårt, med ett par snabbtvingar och lägger på ett vattenpass. Därpå knackar han lätt på skivan tills den hamnar i våg.

Han markerar nu på skivan med ett dragmått så att markeringen följer takets lutning. Han ritar upp strecket längs hela skivan och sågar därefter igenom den med sänksågen. Hantverkaren fäster åter skivan, ser till att den sitter i våg och kontrollerar om den är tillräckligt vinkelrät mot väggen.

Sedan skjuter han fast den nedre delen av skivan och kontrollerar att den sitter i lod. Den lutar en aning i överkant, så hantverkaren skjuter in en liten plastkil och trycker tills dess inklädnaden är helt i lod. Han upprepar i motsatt sida – skjuter fast och kontrollerar att allt är i lod. Här behövs ingen kil.Inklädnaden längs väggen är längre än vad hantverkarens mdf-skivor räcker till för. Därför gör han en sammanfogning med not och fjäder för att förlänga skivan.

Han lägger ut den lösa fjädern på skivan och markerar dess ändar. Sedan fräser han ut noten mellan de två märkena. Fjädern passar perfekt.Sedan mäter han höjden på skivan vid väggen; inklädnadsskivan ska flukta i både överkant och underkant. Han avsätter ett streck längs mdf-skivan, så att han kan såga till den i rätt höjd.

Eftersom väggen där inklädnaden ska sitta är ganska ojämn och inte är särskilt lätt att borra i överallt markerar hantverkaren sex ställen där det går att borra. Han mäter sedan ut hålens placering på skivan. Sedan borrar han igenom vid markeringarna.

Därefter kan inklädnadsskivan fästas med en liten hörnskruvtving. Därefter förborrar hantverkaren i väggen igenom hålen i inklädnadsskivan. Och så drar han i 92 mm betongskruvar. Varje gång han borrat i en ny skruv kontrollerar han med ett vattenpass att skivan sitter i våg.

Nu ska resten av inklädnadsskivan tillverkas. Eftersom den går upp mot en vinklad vägg behöver vi ta andra mått. Hantverkaren mäter upp hur bred skivan ska vara i överkant och underkant. Sedan lägger han upp vattenpasset längs kanten av inklädnadsskivan. Och genom att hålla upp en smygvinkel mot den och mot vinkelväggen hittar han rätt vinkel.

Sedan markerar han det översta breddmåttet på mdf-skivan och avsätter väggens vinkel med hjälp av smygvinkeln och en blyertspenna. Han lägger sänksågens styrskena längs blyertsstrecket och sågar till skivan. Eftersom väggen inte helt följer vinkeln markerar han det nedre breddmåttet, markerar lodrätt och sågar igenom. Då är han säker på att skivan passar till väggen.

Så notfräser hantverkaren skivan så att den kan fogas ihop med den föregående inklädnadsskivan. Precis som innan tar hantverkaren ut passande ställen att borra på, mäter ut dem på skivan och markerar på den. Sedan förborrar han. Nu ska de två inklädnadsskivorna fogas ihop. Hantverkaren lägger lim på fjädern och trycker in den i noten. Sen lägger han lim i den andra skivans not så att fjädern fastnar ordentligt. Med ett par slag får han skivan på plats.

Så fortsätter han att förborra, skruva och kontrollera att allt är i våg. Därpå ska den sista sidan monteras. Hantverkaren fäster mdf-skivan preliminärt med en spik, så att han kan markera skivan så att den följer taket. Han mäter upp var metallbeslaget, som var i vägen tidigare, sitter, så att han kan göra plats för det.

Så avsätter han måtten på skivan. Det är bättre att göra ett något större urtag än ett för litet.Han ritar upp märket och sågar ner i skivan med en multimaskin. Sedan använder han en hammare och ett stämjärn för att stämma ut en bit av mdf-skivan. Efter en omgång lim är det dags att montera inklädnadsskivan.

Annars är det samma rutin som innan. Hantverkaren ser till att inklädnadsskivan är i lod innan han skjuter fast den i bjälken. Samtidigt ser han till att den sitter i lod, genom att justera lutningen med ett par plastkilar. Hörnet tillverkas på samma sätt som innan med en not- och fjäderfog, men här räcker det med att skjuta fast den vid bjälken med spikpistolen.

Sen återstår bara att tillverka inklädnadsskivan mot snedtaket. Skivan måste tillverkas i två delar, eftersom taket inte lutar hela vägen. Hantverkaren mäter först bredden och höjden på den nedre delen.

Så sågar hantverkaren ut skivan i rätt bredd. Därefter sågar han till höjden lite grovt, men lämnar en god marginal. Taket skevar, så inklädnaden börjar inte på precis samma ställe. Den kant som vänder in mot taket sågas till i vinkel så att den sluter tätt.

Hantverkaren håller upp skivan mot väggen. Han sätter ett par markeringar på vardera sidan. Sen drar han ett streck mellan hörnen. Man ser tydligt att lutningen inte är rät. Sedan sågar han till skivan med sänksågen, ger skivan en omgång lim på den snedsågade kanten och i sidorna, samt trycker den på plats. Med ett par skott från spikpistolen sitter den fast ordentligt och inklädnaden är klar.