När man anlägger en ny trappa i trädgården, så är det nästan givet att man som gör-det-självare väljer betongplattor eller marksten till konstruktionen. Stenarna och plattorna är lätta att hantera och det lite utslätande grå utseendet smälter lätt in i utemiljön. En annan fördel är att marksten av betong passar ihop med annan beläggning som grus och asfalt. Men man kan inte bara stapla stenarna på varandra hur som helst, då får man förr eller senare problem – främst att stenarna lossnar och trappan rasar ihop…