Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Den färdiga trappan slipas och stryks med olja för ädelträ. Det valda träslaget, bangkirai, är mycket hållbart, så det krävs inte mycket olja. Men om du behandlar träet vart 5:e år håller det säkert 40–50 år.

Den färdiga trappan slipas och stryks med olja för ädelträ. Det valda träslaget, bangkirai, är mycket hållbart, så det krävs inte mycket olja. Men om du behandlar träet vart 5:e år håller det säkert 40–50 år.

Den nya terrassen är klar. Den har lagts på tomtens högsta punkt, där utsikten är fantastisk, och nu är det dags att skapa förbindelse till den från gräsmattan, som ligger 140 cm lägre.

Det gör vi med en stadig och rejäl trappa gjord av samma ädelträ som den ståtliga terrassen, och varje skruvhål pluggas igen med teakpluggar. Rena lyxen, både att se på och att gå på, men enkelt byggd efter en klassisk princip. Upptill fästs den på bjälklaget under terrassen, nertill vilar den på ett par stadiga stenplattor.

De tre vangstyckena, som planstegen fästs på, sågas till så att vi får ett rejält underlag för varje plansteg. De trekanter vi sågar bort, lyfts upp och fälls neråt för att fästas igen på vangstyckena, som då blir lite tjockare.

Det innebär att vi kan nöja oss med 150 mm tryckimpregnerat trä och ändå skapa 23 cm djupa underlag för planstegen.

Innan vi kommer så långt ska vi bestämma antalet steg, hur djupa de ska vara och hur brant trappan ska vara. Det är lätt hänt att en trappa blir besvärlig att använda, men det är lika lätt att göra den behaglig för dem som ska använda den.

Till att börja med tar vi fram den gamla formeln om förhållandet mellan trappans stegdjup och steghöjd. Den använder vi för att få ett par alternativ att välja mellan (se även nästa sida). Formeln kan användas vid tillverkning av alla trappor.