Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det är normalt inte så lätt att snickra en trappa. Vangstyckena ska sågas noga och ibland krävs också urtag i dem. Det är säkert den väsentligaste orsaken till att vi så länge accepterar tillfälliga lösningar med pallar, tegelstenar och brädor. Men det behöver inte vara besvärligt. Det går att tillverka vangstyckena av två kraftiga reglar lagda ovanpå varandra och sedan lägga brädor på dem. Det är enkelt, det går snabbt, det är billigt och resultatet kan bli mycket snyggt.