Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Ett starkt och stadigt räcke runt källartrappan är inte bara snyggt. Det är också nödvändigt för att man inte ska ramlar ner i trappan. Det är ganska lätt att snickra vårt räcke och du kan också lätt montera det runt trappan.

Här fästs räcket permanent på ena sidan trappan, medan det går att lyfta bort på den andra sidan. Då blir det lättare att lyfta upp kanoterna från källaren. Men även om det kan lyftas av, så står det både säkert och stadigt. Det fästs med långa järn i underlaget som är av betong och stora stenar.

Räcket har en enkel konstruktion. Det består av stolpar, vågräta spikreglar upptill och nertill, lodräta spjälor och en handledare längst upp. Det är en fördel om du har en kap- och geringssåg när delarna sågas. Du behöver också en stark borrhammare.