Lätt
Svår

När det är hål i räcket och en eller två av spjälorna saknas (räckesståndare är korrekt fackuttryck), så kan du sällan hitta en ny som passar. I varje fall inte på brädgården eller byggvaruhuset. Om ståndaren är svarvad måste du svarva en likadan, och är du inte så bra på svarvning, kan du beställa en ny på ett snickeri. Vid beställning är det viktigt att du har gjort en måttsatt ritning av hur ståndaren ska se ut. Det allra bästa är att också komplettera med en eller par bilder av trappräcket. När du sedan har en ny räckesståndare, så är det i regel lätt att sätta den på plats. Du ska bara se till att hålet i handledaren är djupare än det i trappvangen.