Källartrappan är från den tid huset byggdes, alltså från 30-talet någon gång. Nu har stegen slitits så mycket att de börjat vittra. Betongen flagar och det är nästan farligt att använda trappan. Och fult ser det också ut. Och vill man undvika ytterligare skador är det bäst att så snart som möjligt laga trappan. En närmare undersökning visar dessutom att trappan utanför köksdörren är mogen för renovering. Oavsett om betongen fl agar uppifrån eller nerifrån skall all lös betong knackas bort. Därefter bygger man upp trappan på nytt med ny betong. Se här hur det går till.