Beslutet har fattats: nu ska vindsvåningen inredas och en trappa ska snickras (eller beställas). Det ska vara lätt att använda trappan – det har att göra med avståndet mellan stegen och djupet på dem. Men först och främst ska det finnas plats för trappan både på vinden och i våningen. Och öppningen upp till vinden ska vara så stor att man inte slår i huvudet när man går upp eller ner. Här får du veta allt som är viktigt innan du sätter igång med inredning av vinden och snickrande av trappan.