Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

När den gamla viindstrappan inte sluter tätt så att det drar från den eller om isoleringen är dålig, så att du känner kallraset, lönar det sig att byta ut trappan och minska värmekostnaden.