Video
Lätt
Svår

En gammal betongtrappa måste lagas förr eller senare. Det beror ofta på att den betong som användes från början var av sämre kvalitet än den vi använder i dag, främst för att det inte var så mycket cement i blandningen. Om trappan därefter putsades med ett starkt cementbruk, packades den in av ett putsskikt som var starkare än betongen.

Om den skyddande putsen spricker så tränger det in vatten och i frost fryser vattnet och utvidgas, vilket innebär att putsen utsätts för tryck från undersidan. När en bit av putsen har sprängts bort är betongen extra sårbar, och därför är det viktigt att gripa in så fort som möjligt.

TA BORT ALL LÖS PUTS:

1. Ta bort all lös puts med hammare och mejsel

Hugg in till fast underlag. Knacka på putsen. Låter den ihålig så har den släppt och ska knackas bort.

2. Slipa betongen noga

Slipa också putsen så att den får en fast, hård och fasad kant hela vägen runt skadan. En vinkelslip med diamantklinga är mycket effektiv till detta arbete.

3. Slipa också undersidan av klinkern

om det ligger sådan på trappan. Om plattorna sitter fast ordentligt längs kanten ska de sitta kvar, men lös puts på undersidan vid hörnet ska tas bort.

4. De sista lösa partiklarna borstas bort med stålborste

Om du har en stålborste för montering på vinkelslip, så är den otroligt effektiv.

LAGA SKADAN:

  1. Fukta området som ska lagas med vatten eller tunt bruk

Det är viktigt att området genomfuktas, så se till att komma in överallt. När du har penslat på det tunna bruket fäster reparationsbruket ännu bättre på underlaget.

2. Blanda reparationsbruket enligt anvisningarna på förpackningen

En noggrann blandning är viktig för att bruket ska hålla sig fast efter härdning.

3. Fyll igen skadan med bruk

Fördela bruket så noga som möjligt. Om du använder reparationsbruk kan du lägga på upp till 5 cm tjockt bruk. Lägg på lite extra bruk så att du har lite att slipa av.

4. Släta ut bruket så gott du kan

Ytan ska helst vara slät och jämn, och ju planare du får den, desto mindre ska du slipa. Vi använder en plastspackel, men alla plana redskap går bra.

5. Slipa ytan slät och fin när bruket

har härdat cirka en timme (om du använder snabbruk). Med vanligt reparationsbruk ska du vänta ett dygn, för då har bruket hunnit genomhärda. Med lite handlag kan du få en fin yta.

6. Nu kan du måla det reparerade området

Välj en diffusionsöppen färg för husgrunder, murar och socklar. Om färgen flagar på flera ställen bör du överväga att slipa hela trappan och måla om den.