Problem:

Vi tänker bygga ett sovloft ovanför barnkammaren och vill gärna ha en stege dit upp som inte tar så stor plats i rummet. Kan ni hjälpa oss med detta?

Lösning:

Du kan tillverka en stadig stege av två brädor och med rundstavar som stegpinnar. Borra 2 cm djupa hål 25 cm från varandra i sidobrädorna (vangerna). Limma och skruva fast rundstavarna i hålen – och vips är stegen färdig. Böj till två byglar av plattjärn. Skruva fast ett järnrör på väggen med ett par hållare, så att byglarna kan träs in över röret.

Läs även: Loftsäng med plats för lek

Step 1:

till loftet" class="imagecache-390x mdArticleImg" /> Mät upp vangerna och såga till dem. Såga av dem snett nedtill.

Step 2:

till loftet" class="imagecache-390x mdArticleImg" /> Borra hål för stegpinnarna på var 25:e cm. Hålen är 25 mm i diameter.

Step 3:

till loftet" class="imagecache-390x mdArticleImg" /> Limma och slå ner pinnarna i hålen. Slå försiktigt. Använd slagkloss.

Läs även: Lådbilen - steg för steg

Step 4:

till loftet" class="imagecache-390x mdArticleImg" /> Slå fast den andra vangen. Kom ihåg att först hälla lim i hålen.

Step 5:

till loftet" class="imagecache-390x mdArticleImg" /> Skruva fast pinnarna utifrån. Förborra genom vangen och ner i pinnarna.

Step 6:

till loftet" class="imagecache-390x mdArticleImg" /> Skruva fast de två byglarna. De ska sedan träs över röret på väggen.

Läs även: Bygg åt barnen