Det känns alltid lite säkrare att gå i en trappa om det finns ett räcke att hålla i. Och är trappan brant känns det nödvändigt med ett räcke. Men säkerheten kan vara skenbar – om trappräcket (eller handledaren som den egentligen heter) inte sitter fast ordentligt i väggen eller om räcket är för klent. Ett trappräcke skall sitta så stadigt att en kraftigt överviktig person inte drar loss det i händelse av att denne ramlar.