Video
Lätt
Svår

DEN ÖPPNA TRAPPAN

1. Slå in en kil mellan steg och vang

när du har strukit lim på kilen. För att slagen inte ska skada kilen använder du en kloss att slå på med klubba eller hammare. Får det inte plats någon kil går du till steg 3.

2. Ta bort den del av kilen som sticker ut

Vänta tills limmet har härdat och använd ett vasst stämjärn som eff ektivt skär av kilen. Sätt gärna i fl era kilar så att hela steget stöttas.

3. En nödlösning

Skruva fast en hyvlad 28 x 28 mm list på vangen så tätt intill steget som möjligt. Dra sedan i skruvar genom listen och upp i steget som nu låses fast. Det ser inte så snyggt ut med en list och kilar är ofta mer eff ektiva.

Trappan knarrar

Därför knarrar trappan… Det är sällan man hör knarr eller gnissel i en relativt ny trappa. Men trä är ett levande material, även när det har sågats och hyvlats till brädor. Under alla omständigheter arbetar trä (rör sig). Det utvidgas i värme och drar ihop sig i kyla. Och när de som bor i huset har använt trappan i flera år, så sätter sig stegen. Det är då knarrandet börjar. Och orsaken är ofta att stegen gnager mot eller i vangerna. Det är därför första insatsen ska handla om fogen mellan steg och vanger. Arbetet är förstås lätt när trappan är öppen. Men problemet kan lösas även i en sluten trappa.

DEN SLUTNA TRAPPAN

Problemet är lite besvärligare att lösa när trappan är sluten, eftersom man inte kommer åt undersidan. Det innebär att man måste angripa trappan uppifrån, på den synliga sidan.

Vi visar här hur stegen kan fixeras genom att fylla pu-lim mellan vangen och det knarrande steget. Ibland går det att knacka in kilar ovanifrån, fast det är inte alltid som resultatet blir så snyggt. Knarr kan också komma från skarven mellan plansteg och sättsteg, men prova först att få planstegen att sitta fast.

Hjälper inte detta, kan det vara nödvändigt att dra i tre skruvar uppifrån genom plansteget och ner i sättsteget, men då ska skruvarna täckas av spackel och färg eller pluggas igen.

1. Borra ett hål

genom steget och ner i mellanrummet mellan steg och vang. Borra tre hål snett neråt så långt att borrspetsen kommer ut i hålrummet i vangen utanför plansteget. Borrens diameter kan vara 3–4 mm – inte större.

2. Fukta träet lite grann innan du limmar

Vattnet pressas in genom de borrade hålen med en doseringsspruta. Fyll sedan lite pu-lim i sprutan och pressa i så mycket som möjligt i alla hål. Du kan ev. späda limmet med lite vatten.