Knirr, knarr. Det är irriterande när det knarrar i trappan och för mindre barn kan ljudet verka skrämmande. Men knarrande beror inte på spöken. Det beror på att delar i trappan gnager mot varandra.