När de första sprickorna dyker upp i betongtrappan är det en varningssignal. Gör du inget blir sprickorna större och sprider sig. Skadorna blir stora när vattnet tränger in i sprickorna och sedan fryser för då sprängs betongen loss. Det är ett förfall som du ska stoppa – och det kan du göra relativt enkelt.

Insatsen består av att laga hål och putsa igen sprickorna. Och det kan du göra även om du aldrig har haft en murslev i din hand.

Här ser du en källartrappa som har lagats nödtorftigt. Den har försummats för det hjälper inte att skvätta på lite puts och sedan fläckmåla. Fukten tränger in i betongen och till slut sprängs flera bitar loss eller också smular betongen södner. Insatsen ska vara grundlig och den tar endast ett par dagar plus tork- och härdningstid.

Du kan göra som här: laga skadorna och lägga klinker på trappstegen och därefter måla. Inte nog med att du stoppar skadeutvecklingen och gör trappan säker. Du får också en läcker trappa. Och du kan vara säker på att lyckas med putsningen om du följer våra råd.