Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Visst håller du med om att det ibland skulle vara smart att kunna plocka isär en konstruktion? T.ex. när du vill sätta undan bänken i boden, när du vill tömma ut jord ur en högbädd eller - som här - när du vill ta bort en trappa över vintern tills det blir dags att använda den igen. En sådan möjlighet erbjuds endast om du inte spikar, skruvar eller limmar, och därför har vi skapat en flexibel lösning av reglar med standardmått.