Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det kan gå riktigt illa om en trappa angrips av röta, och därför ska den naturligtvis ersättas så fort som möjligt och innan någon skadar sig på den. Många äldre trappor utomhus har snickrats av vanligt virke, och har en sådan trappa på något sätt jordkontakt så har träet ingen motståndskraft. Det angrips snabbt av röta och murknar. Men det är inte alltid man kan se på trappan om träet är dåligt eller ej. Rötan kan ha spridit sig från undersidan och in i träet. Ett gott råd är därför att då och då testa stegen genom att stampa hårt på dem.

Om du vill vara säker på att en utvändig trätrappa ska hålla i många år, så ska du använda tryckimpregnerat virke. Vår trappa är enkel att snickra och vi törs lova att alla kan klara jobbet. Det finns nämligen inga besvärliga moment i bygget. Trappan har här en lutning på 22,5 grader, och den avviker därför från den traditionella beskrivningen av en bekväm trappa (som säger att två steghöjder och ett plansteg ska vara 61 –64 cm). Men vår trappa är kort och blir därför både bekväm och säker att använda, framför allt på vintern när stegen är hala av snö och is.