En beboelig vindsvåning kan fördubbla boytan i ditt hus.

En beboelig vindsvåning kan fördubbla boytan i ditt hus.

När huset börjar kännas trångt har du två alternativ. Du kan antingen flytta till ett större. Eller så kan du bygga dig till extra kvadratmeter. Det sistnämnda är ofta den bästa och billigaste lösningen.

Huset gömmer ofta fler möjligheter för utvidgning av boytan. Du kan bygga ut, upp eller kanske ner. Med en ny vindsvåning kan du ibland fördubbla husets beboeliga yta. Men är det bara lite extra utrymme ni behöver kan du t.ex. skapa det med en simpel farstu.

Regler och bygglov

När det ska byggas ut kan du själv utföra en stor del av arbetet. Det är kul och tillfredställande att vara både byggherre och hantverkare, och på det viset sparar du många dyra hantverkartimmar. Men själva byggandet är inte alltid den svåraste delen.

Idag finns ett otal regler och lov som du ska sätta dig in i. Och den delen av jobbet kan vara betydligt tyngre än det fysiska arbetet. Ta därför kontakt med din kommuns tekniska avdelning, och köp dig den nödvändiga hjälpen, både för utarbetande av tekniska ritningar och för beräkningar. Lycka till!

Hämta artikeln

I artikeln som du kan hämta till höger på sidan, kan du läsa om för- och nackdelarna med dessa 8 smarta tillbyggnadsidéer:

  • Farstukvist
  • Kupa
  • Utbyggnad
  • Uterum
  • Annex
  • Altan
    1. Vind
  • Källare