Läs om alla regler

Innan du köper hem virke för en tillbyggnad, bör du sätta dig in i vilka bestämmelser som gäller. Du ska ha ansökt om bygglov, och ansökan sänds till kommunen. Men även om bygget inte kräver bygglov, ska du göra en bygganmälan minst tre veckor före byggstart. Räkna med att det tar mycket längre tid att få bygglov. Din ansökan (anmälan) ställs i relation till de detaljplaner som gäller för området och tomten. Planerna är offentligt tillgängliga och du gör klokt i att läsa dem innan du planerar ditt bygge. Du kan läsa mera om det praktiska kring ett bygge på www.omboende.se Det är Boverket som utfärdar de byggregler alla ska rätta sig efter. Du kan ladda ner reglerna på www.boverket.se. På samma sida finns också Boverkets konstruktionsregler. Även dessa kan du ladda ner till din dator. Din viktigaste partner under ett bygge är dock kommunen, så kontakta byggnadsnämnden i god tid för råd och hjälp.