Om det är fuktigt i källaren, eller luktar lite unket, så kan det hjälpa att höja temperaturen samt att sörja för god luftcirkulation. Men det är inte alltid det hjälper, för kommer fukten utifrån, så krävs helt andra åtgärder för att slippa fuktproblem. Det är emellertid inte så lätt att avslöja var fukten kommer ifrån, men ett enkelt test kan ge en fingervisning: Fäst en bit kraftig, klar plastfolie (gärna på 50 x 50 cm) på insidan av källarväggen. Vänta tills det har varit varmt och torrt en period och fäst sedan tejpremsor hela vägen runt plasten. När vädret slår om och regnet kommer, skall du hålla ett öga på plasten. Bildas det fukt mellan plasten och väggen, kommer fukten utifrån.