Så undviker du objudna gäster

Myggnät för fönstren och galler i ventilationsöppningarna är bara ett par av de åtgärder du kan vidta när ditt hem blir lite för “levande”.

Gäster tycker de flesta av oss om. Men det ska helst vara sådana som vi själva inbjudit. Det är dock inte alltid fallet med de insekter och andra djur som hittar in i våra hus.

De objudna gästerna trivs för att våra bostäder ger dem skydd, värme och mat. En del är tämligen oskyldiga, men andra kan vara obehagliga bekantskaper. Råttor och getingar t.ex. är vi inte många som vill dela bostad med, medan vi däremot kan leva med silverfiskar och spindlar.

Här får du en översikt över vad de vanligaste objudna gästerna gör med dig och ditt hem och vad du kan göra för att slippa dem.

Duvor

Tecken på besök: Nedsmutsade lister, altaner, fönsterbleck. Enkla, bökiga reden. Monotont kurrande dagen lång.

Vad gör djuren: Duvor smutsar ner och sprider sjukdomar. Deras bon kan proppa igen takrännor och ventilation.

Detta kan du göra: För en duva fungerar ditt hus som en klippa med avsatser där den kan bygga bo. Man får inte använda gifter mot duvor, men du kan hindra dem att bygga bo med t.ex. trådnät framför ventilationskanalerna och genom att spänna fiskelinor till ställen som lockar duvor.

En uppspänd metalltråd hindrar duvan från att slå sig ner.

Flugor

Tecken på besök: Surrande flugor runt matbordet.

Vad gör djuren: Flugor är irriterande och kan vara många. En del övervintrar inomhus, men de flesta är tillfälliga gäster. De lämnar fula fläckar efter sig och kan i sällsynta fall sprida sjukdomar. 10-12 generationer kan kläckas på ett år.

Detta kan du göra: Använd flugnät över maten. Myggnät för fönstren håller dessutom många av flugorna borta, men de kan komma in i små springor och är därför mycket svåra att helt undvika.

Tecken på besök: Den lilla silverglänsande och fälliga insekten pilar iväg över golvet, vanligen i köket eller i badrummet. Silverfisken bor i små springor och är nästan bara framme nattetid.

Vad gör djuren: Silverfisken är anspråkslös och lever av våra smulor och gör faktiskt ingen större skada. Om fuktigheten är hög i t.ex. en källare, kan den dock ge sig på böcker och liknande.

Detta kan du göra: Undvik att förvara saker där det är fuktigt. Silverfisken är närmast omöjlig att utrota, och den kan bli upp till fyra år gammal. Den är en primitiv insekt som fanns långt före oss - och den kommer att överleva oss!

Tvestjärtar

Tecken på besök: Tvestjärtar är lätta att känna igen. De myllrar ofta samman på fuktiga ställen. Nattaktiva.

Vad gör djuren: Tvestjärtar är allätare, men lever framför allt av växtdelar, kadaver och smådjur. Det är en skröna att tvestjärtarna kryper in i öronen. Insekten är inte omtyckt, men den gör ingen större skada.

Detta kan du göra: Sätt fällor utanför huset, t.ex. uppochnervända blomkrukor med träull eller en bit våt papp. Det kan förhindra en invasion av tvestjärtar i huset.

Möss

Om du fångar en mus levande ska den fraktas bort minst 1 km för att du ska vara säker på att den inte hittar hem igen.

Tecken på besök: Exkrementer och lukt, gnag och prassel. En del arter söker sig bara in i hus på hösten och vintern.

Vad gör djuren: Möss är i stort sett allätare och gnager också på sådant som inte går att äta. Möss kan få 5-6 kullar om året och kan klara sig utan vatten under långa perioder. Det räcker med en springa på 7-8 mm för att en ung, lätt husmus ska kunna ta sig in. Den är dessutom en god klättrare.

Detta kan du göra: Du kan lägga ut gift eller sätta ut fällor. Förebygg genom att täppa igen även mycket små hål. Du kan ev. också skaffa katt.

Mössen kan ta sig in genom mycket små springor i grunden. Mura därför igen dem.

Getingar

Tecken på besök: Surrande, närgångna Surrande, getingar, som gärna vill smaka på både mat och dryck, särskilt i augusti och september.

Vad gör djuren: Getingar är sociala insekter som bygger bon av avgnagt trä. Boet börjar byggas som en liten stjälk, men kan i slutet av sommaren rymma 5 000 djur. Getingar kan sticka flera gånger, och sticken kan framkalla allergiska reaktioner.

Detta kan du göra: Riv om det är möjligt ner getingboet medan det fortfarande är litet. Gör det på kvällen, när getingarna har kommit hem och är mindre aggressiva. Ta död på dem med spray.

Getingsamhället går under i boet när det blir kallt. Boet används sedan aldrig mer.

Tecken på besök: Sveda och klåda på huden. Var särskilt uppmärksam under resor, för allt fler har vägglöss med sig hem i resväskan.

Vad gör djuren: Vägglusen är en mycket platt skinnbagge, som normalt bara syns och är aktiv på natten. Den lever av blod, men kan klara sig en hel vinter på mycket lite näring eller ingen alls. Om den hittar ett offer kan den sjudubbla sin vikt på bara 10 minuter.

Detta kan du göra: Vägglusen är en seglivad plågoande som kräver professionella insatser. Tyg ska tvättas i 60 grader för att vägglössen ska dö.

Murbin

Du kan stoppa murbina genom att krafsa ur fogarna och fylla igen dem med nytt murbruk.

Tecken på besök: Runda hål, 3-7 mm i diameter, i murbruket mellan tegelstenar, i synnerhet på husets varmare sidor.

Vad gör djuren: Murbin gräver 10-20 cm långa gångar i murbruket. Gångarna fylls med pollen innan bina lägger ägg och förseglar gångarna. Även om det ser allvarligt ut, så orsakar murbina sällan allvarliga skador på de murade väggarna.

Detta kan du göra: Många hål kan innebära att fogarna måste repareras. Krafsa ur fogarna till ett par centimeters djup, ta bort dammet, fukta och fyll på med nytt bruk. Undvik detta arbete då bina svärmar från juni till augusti.

Fladdermöss

Tecken på besök: Prassel från vindar och väggar, mest i skymningen. Avföringen kan likna muslort, men är lösare och glänsande.

Vad gör djuren: Fladdermöss är aktiva på natten och använder ditt hus till att sova i under dagen. De gnager inte, men deras avföring smutsar ner en hel del. De flygande däggdjuren bor ofta tillsammans i kolonier.

Detta kan du göra: Fladdermössen är fridlysta, så överväg om det inte finns plats även för dem kring ditt hus. Om du vill bli av med dem kan du täppa till hålen där de sover.

Tecken på besök: Krypande kolonner av myror, ofta längs golvlisterna. Invasionen kan vara massiv, för myror lägger ut doftspår om de hittar mat och spåret lockar fler myror.

Vad gör djuren: Myror gör ingen större skada, men de flesta vill slippa dem inomhus.

Detta kan du göra: En myrfälla kan stoppa en tillfällig invasion. Om myrorna byggt bo under ditt hus är det värre. Då ska du strö myrpulver över boet. Att täta springor, ta bort brödsmulor och annat spill och ofta bära ut soporna kan förebygga myrbesök.

Gråsuggor

Tecken på besök: Ett myller av gråsuggor i fuktiga hörn. Gråsuggor är nattaktiva och ljusskygga.

Vad gör djuren: Gråsuggor orsakar inte så stora skador. De kan dock ge sig på trä, dock inte friskt trä. De är allätare, men äter helst multnande växtdelar.

Detta kan du göra: Djuren kan städas eller dammsugas bort. Om de är riktigt många kan du ev. strö ut insektspulver, särskilt i springor och mörka hörn. Gråsuggorna behöver en fuktig miljö för att överleva, så uttorkning är det bästa förebyggande medlet.

Myggor

Tecken på besök: Irriterande pinande, kliande myggbett. Plågan är störst i fuktiga områden och värst på kvällen.

Vad gör djuren: De gör ingen skada i naturen, bara på dig. Det finns cirka 40 arter stickmyggor. En av dem övervintrar inomhus och vaknar utsvulten på våren.

Detta kan du göra: Myggnät på ramar i fönstren hindrar plågoandarna att komma in - och ger dig frisk luft. Nätet kan köpas som metervara och monteras på ramar, som sätts ihop med vinkelbeslag. Rensa också upp i hängrännor och vattentunnor, för mygglarver trivs i allt vatten, även i smutsigt sådant.

Med kardborrband på ramar och nät kan du enkelt ta bort nätet när det inte behövs.

Spindlar

Tecken på besök: Spindelnät och spindlar, som går på väggar och golv. De är flest på sensommaren. En del bosätter sig i huset, andra är tillfälliga.

Vad gör djuren: Vi har en nedärvd omotiverad rädsla för spindlar. De är inte farliga utan gör faktiskt stor nytta genom att jaga och äta insekter.

Detta kan du göra: Om du vill försöka hålla dem borta från bostaden kan du täta springor, framför allt i badrum, källare och uthus. Du kan också fånga spindlarna och släppa dem fria utomhus. Om du vill vara riktigt hård suger du upp dem med dammsugaren.

Tecken på besök: Små (5-8 mm) flygande malar. Trivs i textilier, mattor och pälsar.

Vad gör djuren: Malarna lever av textilier, framför allt ull och pälsverk. De tycker inte om vårt torra inomhusklimat och blir därför allt sällsyntare gäster.

Detta kan du göra: Töm angripna skåp och lådor och dammsug dem grundligt. Tvätta textilierna eller lägg dem 2-3 dagar i frysen. Sörj för god ventilation och torr luft inomhus.

Tecken på besök: Trägnagarna uppträder ibland i stora flockar. Men de vanligaste tecknen är de 1-2 mm cirkelrunda hålen i trä.

Vad gör djuren: Trägnagarna äter sig så att säga igenom trävirket. Ibland är skadorna enbart kosmetiska, men omfattande skador försvagar och förstör till sist träet. Fuktiga rum som källare, uthus och vindar är särskilt utsatta. Skalbaggen visar sig bara på sommaren och den lever bara några få veckor.

Detta kan du göra: Med pensel eller spruta kan du påföra trävirket ett speciellt skyddsmedel mot trägnagare. Behandlingen upprepas två till tre gånger.

Ett mindre angrepp av trägnagare bromsas om du stryker det skadade träet med ett särskilt skyddsmedel.

Tecken på besök: Gnager och prasslar, du hittar hål och exkrementer och känner lukt.

Vad gör djuren: Råttor är nyfikna av naturen och tänderna är deras verktyg. De kan gnaga sig igenom trånga öppningar och kan gnaga i stort sett i allt. Råttorna bildar kolonier och får riktigt många ungar. De är dock svåra att bekämpa, eftersom de är misstänksamma inför okända lukter och smaker.

Detta kan du göra: Fällor och gift kan stoppa ett angrepp, men för att djuren inte ska komma igen ska du ta reda på var de tar sig in. Kolla avloppsledningarna särskilt noga. Alla de ställen där råttorna kan ta sig in ska spärras. Golvavloppet t.ex. ska vara av metall och skruvas fast i golvet. Undersök också om det finns brott på avloppsledningarna eller förskjutna skarvar. Se också till att ventilationsöppningarna får ogenomträngliga nät.

Ventilationskanalerna ser till att du får in frisk luft, men välj en modell med finmaskigt nät som håller råttorna borta.

Huskvalster

Tecken på besök: Du har dem i sängen, men de små kvalstren med sina åtta ben kan inte ses med blotta ögat, för de är bara 0,1-0,6 mm. Problemet är den allergi kvalstren kan framkalla.

Vad gör djuren: Huskvalstren lever av hår och hudflagor. En människa levererar 0,5-1 gram per dag som räcker till mat åt tusentals kvalster.

Detta kan du göra: Kvalstren avskyr torka och grundlig rengöring. God ventilation i husets alla rum med utsugning i köket och badrummet är nyckeln. Kvalstren dör vid 55 grader, så tvätt av sänglinnet i 60 grader kan hålla antalet nere. Det räcker inte att lägga madrassen i solskenet.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Skadedjur