Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

För att mura ett så snyggt valv som det du ser i denna artikel gäller det att kunna sitt hantverk. Och för att reparera det och skapa en ny, vacker båge som håller i många år, måste vi sätta oss in i hantverket. Hemligheten med det gamla valvet är att det är självbärande. De snedställda tegelstenarna kilar fast i varandra och det lodräta trycket från väggen ovanför förvandlas då till ett vågrätt tryck åt sidorna. Om en av sidorna ger med sig, som den har gjort här, spricker valvet och sätter sig. Den geniala konstruktionen, som även kan ha en vågrät underkant, t.ex. ovanför fönster, faller inte sönder i bitar, men om sprickan blir för stor får vi frostsprängningar, och då kan skadan växa. När vi reparerar valvet gäller det att först säkra att sidorna är stadiga. Sedan pallar vi upp valvet, rensar stenarna och sätter tillbaks dem med murbruk emellan.