När du vill få bort ljudet från ett rum är det bra att känna till de olika slags ljud som kan förekomma: luftljud, stegljud och efterklang (rumsklang). De ska dämpas var för sig och på olika sätt.

Luftljud

Luftljud stoppas effektivt om du gör det nya innertaket lufttätt. Skulle det finnas en springa runt ett av de rör som går igenom bjälklaget, så kommer det att passera mera luftljud genom den lilla springan än genom resten av innertaket!

Stegljud

Stegljud dämpar du genom att hindra materialen i bjälklaget att leda ljudet vidare. Viktiga faktorer i den processen är vikt och massa. Det krävs helt enkelt betydligt mer ljud för att få tre lager gipsskivor att vibrera – och därmed sända ljud vidare – än en tunn takpanel. En annan viktig faktor är att det inte får finnas kontakt mellan ytorna så därför monterar vi det nya taket i hängare. En tredje viktig faktor är att svängningar i luften mellan ytorna elimineras med till exempel mineralull.

Stegljud kan också dämpas eller begränsas vid källan. Men det förutsätter att rummet ovanför är en del av din bostad. Du kan lägga mattor på golvet, lägga ett stegljudsdämpande underlag under golvet, sätta filttassar under möblerna och låta skorna stå i hallen.

Rumsklang

Rumsklang är det ljud som uppstår i rummet. Det dämpas bäst med textilier som mjuka mattor och gardiner och med möbler och liknande. Om du vill dämpa rumsklangen med ditt tak, så har det ingen betydelse vad som finns i taket utan vad du använder som beklädnad. Då duger endast akustikskivor och liknande.

Taket ska dämpa ljud från våningen ovanför. Det gäller luftljud som kommer från till exempel tv:n, ett samtal eller en skällande hund. Men det ska också dämpa stegljud från personer som går på golvet. Det ska dessutom dämpa ljud från en tvättmaskin som dansar under centrifugering och stolar som dras över golvet.

Läs också: Bygg ett gipstak som stoppar oljud