Med de krav som i dag gäller för våtrum hade man aldrig fått bygga detta badrum. Det saknar nämligen fläkt. Men då, 1935, när huset byggdes var det antagligen inte så noga. Man vädrade nog bara ut den fuktiga luften genom att öppna fönstret. Och på vintern lät man nog bara dörren till badrummet så öppen en stund. Med tanke på att huset saknade ångspärr, och att isoleringen var bristfällig, så har den fuktiga luften letat sig ut via springor. Badrummet renoverades på 80-talet men ägaren nöjde sig med nytt kakel, nya kranar och nytt innertak. De som bor i huset i dag nöjer sig inte med den förhöjda luftfuktigheten och har bestämt sig för att montera en termostatstyrd fl äkt. Se här hur det går till.