Under en alldeles vanlig dag är det många aktiviteter som på ett eller annat sätt försämrar inomhusklimatet i din bostad. Matlagningen kan ge en hel del os, det ångar när du duschar och din egen utandningsluft kan öka luftens fuktighet. Man räknar med att en genomsnittsfamilj med två vuxna och två barn skapar upp till 15 liter ånga varje dygn. Tänk bara på hur mycket fukt som tillförs luften när du hänger upp tvätt inomhus.