Det försvinner ofta mycket energi genom husets utluftningsventiler. Just här är det allvarligt. Dels eftersom ventilgallret fallit bort, eller aldrig varit monterad, dels därför att det är hål i nätet – ventilen har nästan helt satts igen av ett halvt fågelbo.

Vi ska sätta på ett nytt ventilgaller och det gamla nätet ska bort.Isoleraren har tillverkat en schablon för att kunna ta upp hålet. Schablonen skjuter han fast med clips, den kan också skruvas fast.

Schablonen styr hålsågen så att man lätt kan såga upp hålet på nytt. Det nya ventilröret är lite för långt och måste kapas till. Isoleraren trycker det på plats så långt det går för att kunna mäta ut hur mycket som ska kapas.

Måttet avsätts på förlängningsröret, plockar bort det och sågar av det med en bågfil. Så säter han på det anpassade förlängningsröret igen. Alla fyra hörnen kapas med en hobbykniv, annars syns de när ventilgallret monteras.

För att röret ska sitta fast ordentligt och sluta tätt med fläkten inne i väggen använder isoleraren ett starkt montagelim. Röret skruvas fast och limmet stryks ut med hjälp av ett finger hela vägen runt fogen.

Slutligen monteras ventilgallret med fyra skruvar. Nu fungerar ventilationen perfekt och det är helt tätt kring utblåset.