Lätt
Svår

Luften i ditt hem ”förbrukas” snabbt enbart beroende på att du vistas i rummen. Därför behöver det tillföras frisk luft. Ett gott råd man brukar ge är, att luften i bostaden bör bytas en gång varannan timme. I alla rum i bostäder där man vistas dagligen, lagar mat eller sover, ska det finnas möjligheter att vädra. Det kan ske genom att man öppnar fönster eller genom ventilationsöppningar. Helst ska fönster och ventilationsluckor öppnas ut mot det fria.