Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Skapa en bättre inomhusmiljö med ventilation

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

Du måste vädra ditt hus varje dag. Annars är risken att sot, fukt och sur luft förvandlas till skadlig röta och mögelsvamp. Det finns lyckligtvis riktigt många metoder och produkter som kan hjälpa dig att få tillräckligt stor luftcirkulation.

Skapa en bättre inomhusmiljö med ventilation

Ventilation fungerar när det kan komma in frisk luft i huset och gammal luft försvinner ut.

En familj på två vuxna och två barn andas ut mellan 10 och 15 liter vattenånga varje dag - en stor del hamnar i huset tillsammans med kondens från bland annat matlagning och badrum. Den gamla luften ska ut och ny luft ska in, annars kan fukt och lukt utvecklas till röta och dyra skador på huset.

Beroende på vilken sorts vilken sorts hus du bor i, ska du antingen satsa på en naturlig ventilationsstrategi, som använder naturliga tryck- och temperaturskillnader för att skapa drag och byta ut luften i ditt hem. Alternativet är mekanisk ventilation, som utnyttjar allt från köksfläktar till luftkonditioneringsanläggningar för att byta ut luften effektivt.

I den här artikeln förklarar vi skillnaden mellan naturlig ventilation och mekanisk ventilation, och så sätter vi fokus på en rad olika tekniker och produkter som du kan använda för att skapa en bättre inomhusmiljö.

Naturlig eller mekanisk ventilation

Dina alternativ kan delas in i två kategorier. Naturlig ventilation använder sig av tryck och temperaturskillnader för att det ska bli drag. Det handlar snarare om tekniker än om produkter, och det är därför billigt men kräver samtidigt att du själv styr ventilationen. Priset för naturlig ventilation är att varm luft byts ut mot kall luft. Mekanisk ventilation använder fläktar, värmeväxlare m m. Fördelen är en automatiserad process, som dock kostar mer att installera. Mekanisk ventilation används ofta i nyare hus som är tätare än gamla hus.

Luften ska cirkulera

Oavsett lösning så är den grundläggande principen att luften ska kunna förflytta sig inne i huset. Täta utrymmen är alltså dåliga för inomhusmiljön, och i vissa hus måste man installera ventilationskanaler mellan rummen, medan andra klarar sig med öppna dörrar eller låga trösklar för att luften ska cirkulera.

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

Utnyttja tryckskillnader ha korsdrag en kort stund

Den enklaste sättet att vädra på, och samtidigt ett av de mest effektiva, är ett vanligt korsdrag. Om du öppnar ett fönster eller en dörr på ömse sidor på ditt hus, så kan du utnyttja den tryckskillnad som skapas av väder och vind runt fasaden, och byta ut luften på några minuter. Det fungerar så klart bäst om du ser till att dina innerdörrar står öppna.

Du ska utnyttja möjligheten att göra ett snabbt korsdrag just för att det går snabbt. Öppnar du bara fönsterna lite på glänt så tar det betydligt längre tid, och det betyder att väggar och golv hinner avge mer värme. Nackdelen med korsdrag, eller tvärdrag, är naturligtvis att du måste komma ihåg att öppna och stänga fönsterna i fem till tio minuter tre gånger om dagen.

Skapa drag med fläktar och ventiler

Nya hus är i regel betydligt tätare än äldre. Om ditt hus är tätt så måste du sätta in fläktar, ventiler och galler som garanterar den nödvändiga luftcirkulationen.

Fläktar sätts i regel i kalla och fuktiga utrymmen där vattenånga samlas, d v s badrum, tvättstuga och toalett, där de suger fuktig luft ut ur huset. Fläktar finns både med olika slags sensorstyrning och som manuella modeller.

Enkla friskluftsventiler finns av alla sorter som samtliga används för att dra in frisk luft i huset. Det sker automatiskt. Det går dessutom att köpa ventiler med pollen-, partikel- och insektsfilter.

Ventilationskanaler används för att säkerställa god luftgenomströmning i huset. De kan installeras vid t ex dörröppningar och ser till att luften kan röra sig från rum till rum.

Utnyttja temperaturskillnad

Temperaturskillnad kan påverka ventilationen mycket. Skorstenseffekten är en naturlig vädringsteknik som utnyttjar att varm luft söker sig uppåt. Din skorsten eller ett öppet takfönster högt uppe i huset kommer att suga varm luft till sig och släppa ut den ur huset och samtidigt skapa ett undertryck som suger in frisk luft genom ventiler och öppna fönster längre ner i huset.

Precis som ett rejält korsdrag är skorstenseffekten mycket effektiv och kan göra att vädringen går väldigt snabbt. Det är dock viktigt att komma ihåg att exempelvis ett takfönster inte ska stå öppet längre perioder under den tid på året när du har satt på värmen, Då är risken nämligen att du kyler ner huset, förlorar värme och därmed kastar pengar genom fönstret.

Använd en avfuktare

Du kan inte vädra med en avfuktare, men du kan hålla nere luftfuktigheten och på så sätt bidra till att hålla eventuell röta och mögelsvamp i schack. Avfuktning kan inte ersätta egentlig ventilation, men i speciellt fuktiga rum med dåliga ventilationsmöjligheter kan en avfuktare vara mycket värdefull.

Ge rummet en lunga

Har du utrymmen som det är svårt att vädra ut, så är svaret en mekanisk tvåvägsfläkt som omväxlande drar ut luft och blåser in frisk luft i rummet. Fläkten kan alltså på egen hand byta ut luften i ett utrymme. Den här sortens fläkt finns i värmeväxlarsystem. När fläkten suger ut begagnad luft, passerar den en keramisk platta som värms upp av luftströmmen. När frisk luft blåser in värms den upp av samma keramiska komponent.

Sätt fart på luften med en värmepump

Värmer du delar av ditt hus med luft-luft-värmepumpar som suger in luft genom en värmeväxlare på utsidan av huset, så påverkar den också inom inomhusmiljön. Den varma och turbulenta luft som blåser in påverkar luftcirkulationen i resten av huset. Du ska bara se till att luften kan förflytta sig genom ventilationskanaler eller öppna rumsavskiljare som dörrar och liknande.

Köp en stark köksfläkt

I dag finns det alltid en fläkt i nya kök, där det hela tiden bildas både matos och stora mängder vattenånga. Din köksfläkt fungerar i praktiken som en fläkt som tar bort gammal luft från huset som sedan ersätts av frisk luft som dras in genom friskluftsventiler och otätheter på andra ställen i huset.

Men inte alla köksfläktar fungerar likadant eller lika bra och det är stor skillnad på hur mycket luft de suger ut. En kraftig köksfläkt kan i det närmaste bilda vakuum i köket, vilket bildar drag i resten av huset och därmed bidrar till luftcirkulationen.

Ventilation med värmeåtervinning

Ett exempel på en modern lösning på ventilationsutmaningen är en Genvex-anläggning - ett fullt automatiskt ventilationssystem med värmeåtervinning. D v s ett system som använder den luft som är på väg ut ur huset för att värma upp den friska luft som är på väg in. Det kostar naturligt naturligtvis en slant att installera en sådan anläggning, men då behöver du aldrig öppna fönsterna och du sparar in på uppvärmningskostnaden.

Värmeåterviningsanläggningar finns ofta i nybyggda hus, som byggs lufttäta, och där är det faktiskt värmeåtervinningsanläggningen som styr husets ventilation. Genvex anläggning är dyr och omständlig att installera och den ställer krav på ett tätt hus. Men när anläggningen väl har installerats är den det klart enklaste och mest energibesparande sättet att hantera ventilation och vädring.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka