Var försiktig med att torka ut mögelsvamp eftersom det kan sprida sporerna.

Var försiktig med att torka ut mögelsvamp eftersom det kan sprida sporerna.

PROBLEM:

Vi har tyvärr fått mögelsvamp på väggen i vårt sovrum. Jag funderar på att torka ut det med en avfuktare. Är det en bra lösning?

LÖSNING:

Ja, det kan du men du måste vara försiktig. Nya undersökningar visar nämligen att svampens sporer sprider sig lättare när de är torra än när de är våta. Om du torkar ut ett område där det finns mögelangrepp med avfuktare eller varmluftspistol finns risk att du gör skadan större.

Har gipsskivor angripits av mögel ska du byta ut dem även om det är besvärligare än att torka ut svampen.

LÄS MER: 15 myter om mögelsvamp