Ett bakvattenskydd ser till att vattnet i rören inte rinner baklänges och tränger upp ur golvbrunnarna i källaren och orsakar översvämning. Om kommunen blandar smutsvatten och dagvatten i samma rör och rören överbelastas av stora mängder vatten efter skyfall, så pressas vattnet i rören ut där det finns en öppning, alltså golvbrunnen i din källare.

Det värsta med en sådan översvämning är – utöver att det är avloppsvatten – att du inte vet att vattnet kommer och tränger upp. Du upptäcker det först när det är för sent och smutsvattnet hunnit fördärva allt som står på golvet.