Den radioaktiva gasen radon finns överallt – i luft, vatten och mark. De vanligaste radonkällorna är marken och alla byggnadsmaterial som är baserade på sten/lera (tegel, betong, lättbetong). Det innebär att radon kommer in i din bostad på två sätt, dels via byggnadsmaterial, dels via marken.