Utnyttja vindsutrymmet - och få mycket mer plats

Har du ett outnyttjat vindsutrymme, och ont om plats, är det ett bra ställe att hitta några kvadratmeter extra boyta. Det går att utnyttja även om det är snedtak överallt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 veckor
Pris
40.000 kronor

Även om det är snedtak överallt går det att få många kvadratmeter boyta på en outnyttjad vind.

Intro

Det är ett större projekt att förvandla ett outnyttjat vindsutrymme till en läcker del av bostaden. Här får du vägledning om vilka krav som ställs på takkonstruktionen för att drömmen ska gå i uppfyllelse.

Det är också viktigt att du tänker på ljuskällor i det nya rummet från början. Kan du klara dig med elektrisk belysning eller vill du kanske sätta in takfönster? Du måste också se till att det finns ventilation bakom isoleringen så att du inte får problem med fukt.

Vi visar hur du tar dig an det hela, så att du får ett snyggt, användbart rum med släta väggar.

Du får utförliga steg-för-steg-beskrivningar om:

 • isolering av taket
 • montering av ångspärr
 • bygge av trästomme till gipsskivor
 • uppsättning av gipsskivor
 • slipning och spackling av väggar

Du får också en lista över de material som har använts.

Även om det uteslutande är snedväggar går det ändå att få ut många kvadratmeter på en oanvänd vind.

Många drömmer om mer plats, och ibland måste du tänka kreativt eller lägga ner lite jobb för att drömmen ska bli sann. Den här familjen hittade det extra utrymmet på vinden, där ett nästan 20 kvadratmeter stort rum stod i stort sett tomt. Utrymmet under taket var dock oisolerat, så det behövde åtgärdas innan det kunde användas året runt.

Takkonstruktionen på ditt hus är avgörande för hur enkelt det är att inreda ett vindsutrymme för mer permanent användning. Om du måste ändra konstruktionen, t ex för att hanbjälkarna sitter för lågt, ska du först kontakta en expert. Det kan också behövas om du ska sätta in nya takfönster.

Dessa grundläggande saker, som kan påverka takkonstruktionen, måste du ha koll på innan du sätter i gång. Du kan också behöva prata med kommunen om regler, eventuellt ansöka om bygglov osv.

Däremot är själva arbetet, isolering, ångspärr, gipsskivor etc, lätta att göra för de flesta med gedigen gör-det-själv-erfarenhet.

Instruktion

01
Isolera taket 9 Steg

Innan du kan börja använda ett oinrett vindsutrymme som ett extra rum är det viktigt att isolera taket. Annars kommer det vara för kallt på vintern och för varmt på sommaren.

Taket isoleras med skivor som skärs till, så att de kan tryckas på plats mellan takstolarna. Därför ska de vara lite för breda, så att de sitter fast ordentligt. Se till att isoleringen sätts runt om olika installationer och täcker hela takytan, så att det inte bildas köldbryggor - alltså ställen som inte är isolerade och därför släpper in kalluft i rummet.

1

Mät avståndet mellan takstolarna. Du ska använda det exakta måttet när du ska skära till isoleringsskivorna, så att de kan sitta fast mellan takstolarna.

2

Isoleringen skärs till så att skivorna är 2 cm bredare än det faktiska avståndet. När isoleringen är lite för bred sitter de fastspända mellan takstolarna. Använd en isoleringskniv eller någon annan lång kniv.

3

Se till att installationer går fria från isoleringen, t ex elinstallationer. Se samtidigt till att isoleringen sluter så tätt som möjligt runt installationerna, så att det inte bildas köldbryggor här.

4

Sätt fast isoleringsskivorna mellan takstolarna. Kom ihåg att använda handskar, skyddsmask och skyddsoverall när du arbetar med isolering, så du att skyddar din hud och dina luftväger. Det börjar snart att klia och du börjar hosta, om du inte gör det!

5

Det kan vara lite jobb med att passa till alla bitarna om takkonstruktionen inte är helt regelbunden. Då måste du sätta mindre bitar, så att isoleringen sluter så tätt som möjligt överallt.

6

Isolera också upp i nock, över den översta takbjälken, utan att sätta för ventilationen. Det kan vara svårt att komma åt, men det är viktigt att du får isoleringen på plats även där uppe.

7

Skär eventuellt till isoleringen längs en rätskiva eller en rak bräda. Det kan vara till god hjälp, särskilt om du ska skära till en smal remsa, att ha något att stötta den långa kniven mot.

8

Sätt smala bitar med isolering vid sidorna så att hela taket täcks med isolering. Det är viktigt, eftersom det annars kan bildas köldbryggor.

Bra ventilation förhindrar fuktskador

Det är viktigt att du ser till att det blir bra ventilation bakom isoleringen som du sätter upp. Om utrymmet inte ventileras är risken att det samlas fukt som kan leda till allvarliga skador med röta i takkonstruktionen.

Hur stor ventilationen ska vara beror på vilken slags tak och takkonstruktion du har. Om du är tveksam bör du kontakta en expert, t ex en byggnadsingenjör eller snickare som kan ge dig råd så att du väljer rätt lösning.

Här är ett exempel på ventilation mellan tak och undertak bakom det tjocka lagret isolering.

02
Sätt upp ångspärr 7 Steg

När du har isolerat under taket ska du sätta upp ångspärr. Det är viktigt att den sluter helt tätt, så att du inte får problem med fukt eller röta i konstruk-problem konstruk tionen.

Ångspärren sätts upp i långa längder med överlapp, så att den sluter tätt. Den fästs vid den underliggande träkonstruktionen med klamrar - det går både snabbt och är effektivt.

På gavelväggen i rummets ena ände ska du stryka på primer, så att den speciella tejpen till ångspärren fäster ordentligt här.

LÄS MER: Guide til ångspärr

1

Skär till ångspärren i långa längder som kan täcka snedtaket från nock till golv. Akta så att du inte förstör ångspärren när du rullar ut den. Du kan enkelt skära till den med en hobbykniv eller klippa med en sax.

2

Ångspärren fästs i takkonstruktionen med häftklamrar. Börja där uppe och arbeta dig nedåt. Häftklamrarna sätts med ett avstånd på ca 20 cm.

3

Låt ångspärren överlappa minst 10 cm vid alla skarvar. Det bidrar till att det blir helt tätt. Här är storleken på överlappet markerad med ett streck på ångspärren.

4

Skarven försluts med en speciell tejp. Till den här sortens ångspärr finns det två sorters tejp - en till skarvar mitt på och en till avslutningar ute vid kanterna.

5

Den putsade väggen primas, så att den avslutande tejpen kan fästa bättre på det porösa underlaget. Primern stryks på längs kanten och ca 10 cm in på väggen. Låt den sedan torka i 2-3 timmar.

6

Den avslutande tejpen fästs längs kanten på väggen. Det skyddande pappret på tejpens baksida tas bort efterhand, på så sätt blir den lättare att kontrollera och klistrar inte fast vid allt möjligt.

7

Ångspärr har satts på de stora ytorna. Nu återstår bara att fästa den runt fönsterna, men det är enklare att göra när den tvärgående glespanelen till gipsskivorna har satts upp. Ångspärren har skurits lite för stor under fönsterna, så att den når in i fönsternischen också.

03
Bygg en stomme till gipsskivorna 6 Steg

Utanpå ångspärren sätts tvärgående glespanel, eller läkt, som gipsskivorna kan skruvas i. Det ska bara sättas upp ett lager gips. Därför måste träet sitta förhållandevis tätt med 20 cm mellanrum, så att gipsskivorna inte hänger.

Glespanelen eller läkten sågas till med en kap-/gersåg, som också kan såga diagonalt. Det har du nytta av när läkten som ska sitta mellan snedtaken ska sågas till i ändarna, så att taket blir platt högst upp. Det bildar en snygg avslutning och du slipper värma upp ett oanvändbart utrymme högst upp.

1

Mät upp för de tvärgående läkten. Nederst på väggen ska det sitta en lodrät bit på 40 cm, så att snedtaket börjar först här. Det vill säga att den nedersta tvärgående läkten ska sättas 40 cm från golvet.

2

Läkten sätts med 20 cm avstånd. Om du gör en distansbit kan du bara hålla den när läkten skruvas fast. Det går snabbare än att behöva kolla med tumstocken hela tiden.

3

Läkten ska sitta helt rakt så att din gipsvägg blir slät. Därför måste du efterhand kolla alla läkt med ett långt vattenpass eller en rätskiva och jämna till dem om det skulle behövas.

4

Skruva fast läkten. Se till att läkten sitter helt rakt. Håller du upp en rätskiva eller ett vattenpass medan du skruvar kan du se precis hur långt skruvarna ska skruvas i och om någon av dem ska justeras.

5

Såga till takläkt med sneda snitt i ändarna så att de kan placeras mellan de två snedtaken. Då får du ett litet platt tak överst - det ser snyggt ut.

6

Kolla snedtaket tvärs över läkten med ett långt vattenpass. Läkten ska bilda en plan yta. Läkten justeras genom att antingen skruva in skruvarna lite mer eller ut lite grand, om det skulle behövas.

04
Montera gipsskivor 12 Steg

När du ska börja sätta upp gipsskivor är det en bra idé att börja med de ställen där du behöver göra passbitar. Då får du gjort det som kan vara lite besvärligt och har sedan bara kvar det enklare arbetet på de stora ytorna.

Normalt bör du sätta upp två lager gips. Här nöjer vi oss med ett lager våtrumsgips, som är betydligt starkare än vanliga gipsskivor. Det sparar lite plats i rummet och kan göras här eftersom takkonstruktionen är väldigt stadig. Gipsskivorna sätts upp i förband. När du förskjuter skarvarna blir resultatet både finare och starkare.

1

Mät upp för gipsskivorna vid fönstret. Här finns några ställen där du måste göra passbitar. Det är smart att börja här där det är lite krångligare och spara de stora ytorna till sist.

2

Såga till gipsskivan under fönstret. Utsprånget mellan de två fönsterna sågas enkelt ut med en sticksåg. Snittet skärs eventuellt rent med en hobbykniv, om det är för ojämnt.

3

Skruva fast skivan under fönstret när du har gjort färdigt mellan fönsternischerna. Skivan fästs med gipsskruv i de tvärgående läkten. Den kapas på längden först när väggen undertill är färdig.

4

Gipsskruven får inte skruvas i för hårt. Det är viktigt att de inte spräcker pappen. Använd gärna ett bit med djupstopp på skruvdragaren, då är du säker på att skruven inte går in för långt utan sitter perfekt.

5

Kapa en gipsskiva til fönsternischen så att du sätter för ut mot fönsterna. Ofta krävs det lite anpassning i flera omgångar att få till skivan ordentligt. Fäst den i läkten med gipsskruv.

6

Gipsskivorna skärs enkelt till längs en liten rätskiva för gips. Skär igenom pappen med en vass hobbykniv längs rätskivan.

7

Gipsskivan bryts av när du har skurit igenom pappen. Du tar bara ett fast grepp i den bit av gipsskivan som ska skäras bort och bryter den neråt.

8

Skär av pappen på baksidan av gipsskivan så att du kan ta bort den del av gipsskivan som du inte ska använda.

9

Skruvarna skruvas i på en rak linje från den ena sidan till den andra. Du ska inte först sätta skruv i skivans hörn och därefter runtom kanterna. Då finns det risk för att skivan inte ligger så tätt mot underlaget som när du sätter skruvarna på en linje åt gången.

10

Skivorna sätts förskjutna mot varandra så att du undviker krysskarvar. Det ger det både snyggaste och starkaste resultatet.

11

Den sista raden skivor vid väggen sätts upp när du har mätt och skurit till dem. Avståndet mellan skruvarna är här ca 10 cm, eftersom gipsväggen bara består av ett lager. Vid två lager kan avståndet vara ca 20 cm.

12

Skär till gipsskivorna till sist. Det är enklare att göra skivorna lite större, t ex vid fönstret. Låt bara skivorna sticka ut lite och skär till dem när skivorna som går upp mot dem har satts upp. Det ger en snygg finish.

05
Bygg gavelväggen 3 Steg

Även den putsade gavelväggen ska isoleras och gipsas. Stommen byggs av stålreglar som inte väger så mycket. Det är en fördel eftersom stålreglarna på sidorna ska fästas i den nya gipsväggen.

Stålreglarna isoleras på baksidan innan de sätts upp. Det ger det nya rummet en bra ljudisolering.

När du ska bygga en ny vägg i förlängningen av en befintlig vägg, är det viktigt att göra en snygg övergång. Snyggast blir det om väggarna blir helt jämna så att övergången blir sömlös och inte syns alls när du är färdig med efterbehandlingen.

1

Anpassa stålreglar till gavelväggen där en stomme byggs för att kunna isolera och sätta upp gipsskivor även här. På undersidan sätts isolerande skummaterial. Det ger bra ljudisolering.

2

Fäst stålreglarna vid gavelväggen. Här skruvas de fast i en kraftig regel nedanför. På snedväggen fästs reglarna i gipsväggens bakomliggande träläkt.

3

Gör en provmontering vid övergången mellan den befintliga väggen vid trappan och den nya gipsväggen. Det blir mest harmoniskt om den nya och den gamla väggen möts sömlöst.

06
Spackla och slipa 8 Steg

För att få en gipsvägg helt jämn och fin ska skruvhål och skarvar spacklas. Det måste i regel göras flera gånger för att få ett optimalt resultat. Efter varje spackling ska väggarna slipas. Det kan du göra med en stor excenterslip och eventuellt en giraffslip, som har ett långt skaft som gör att du når ända upp till taket utan att behöva stå på något.

Har din nya gipsvägg utvändiga hörn är det bra att skydda dem med armerade gipshörn, så att de inte skadas så lätt.

1

Skruvhål och skarvar spacklas med gipsspackel när skarvarna har armerats. Till skarvarna används en stålspackel, till skruvhål går det bäst med en mindre spackel. Påför spackelmassan så jämnt som möjligt.

2

Sätt spackelmassa på hörnen så att du kan förstärka dem med armerade gipshörn. Du behöver inte bry dig så mycket om att det blir fint - bara sätt på ordentligt med spackelmassa. Du snyggar till det senare.

3

Klipp till de armerade gipshörnen, så att de passar till de hörn som du vill skydda. Om gipshörn inte är skyddade kan det väldigt lätt bli skador även av små stötar. Så det är en bra investering!

4

De armerade gipshörnen sätts fast. Tryck ner dem ordentligt i spackelmassan, så att massan sipprar ut genom de små hålen i de armerade gipshörnen.

5

Hörnet spacklas så att hålen i metallskenan fylls upp och jämnas till. Förutom att skydda hörnen ger metallskenorna också en snygg finish, eftersom hörnen blir knivskarpa.

6

Slipa väggarna när spackelmassan har torkat, oftast tar det ett dygn ungefär. Till stora ytor som här är det en klar fördel med en lite större slipmaskin. Använd t ex en giraffslip, och kom ihåg skyddsutrustningen!

7

Gå över väggen med spackelmassa. Du får i regel bäst resultat om du spacklar väggen två gånger. Slipa, och sedan är du redo att sätta upp den slutliga väggytan. Här ska det sättas upp filt.

8

Då är det hårdaste jobbet gjort - och läge för något kallt att dricka innan det är dags att göra färdigt. Här ska filt sättas på väggarna, som sedan ska målas vita.

Material

 • Isoleringsskivor, 200 mm
 • Ångspärr + tejp
 • Läkt, 21 x 45 mm
 • Träskruv, 4 x 60 mm
 • Gipsskruv, 3,9 x 45 mm
 • Våtrumsgipsskivor, 12,5 mm
 • Spackelmassa
 • Grund
 • Armerade gipshörn

Specialverktyg

 • Lång kniv
 • Gipshyvel
 • Häftpistol
 • Djupstopp
 • Stålbräda

Tidsförbrukning

3-4 veckor.

Pris

Ca 40.000 kronor exkl. fönster.

Svårighetsgrad

Ett omfattande projekt som du bara ska ge dig på om du är en erfaren gör-det-självare.

Ritning

Kolla din takkonstruktion

En förutsättning för att du ska kunna använda ett vindsutrymme till annat än förvaring är att det finns tillräckligt med plats under taket. Det beror i hög grad på husets takkonstruktion. Har huset t ex ramverks- eller mansardtakstol är ditt vindsutrymme redan “öppet”, så att det går att bygga rummet utan att ändra konstruktionen.

Har du däremot fackverks- eller saxtakstol går det inte att utnyttja utrymmet förrän du har ändrat konstruktionen. Det ska du inte göra utan att konsultera en expert, t ex en arkitekt, snickare eller byggnadsingenjör.

Det kan gå att använda vindsutrymmet även om du har t ex fackverkstakstol. Experten vet om det går att ta bort delar av takstolen och förstärka den på något annat sätt. Följ expertens råd. Att inreda en vind till en del av bostaden ska anmälas till kommunen.

Kolla din takkonstruktion

Video

Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

En gipsbit säkrar rätt skruvdjup

Förstärkning av gipshörn

Med slagfasta hörnprofiler blir sårbara hörn starka

Så här använder du giraffslipen

I den här videon lär du dig hur du använder den stora effektiva slipmaskinen till väggar och tak. Maskinens långa hals gör att du får stor räckvidd och därför klarar av allt arbete medan du står kvar nere på golvet. Det besparar dig mycket tid och kraft, när du ska slipa putsade väggar och spacklade tak.

Exakt anpassning av isolering

Tips & Tricks

Flera alternativ till väggytan

Du har flera olika alternativ när du ska klä din nya gipsvägg. Den mest neutrala lösningen är att sätta upp en glasfiberfilt och sedan måla. Filt har en väldigt dis kret struktur, så att väggen ser slät och harmonisk ut.

Om du hellre vill att väggen ska ha lite mer struktur, kan du välja glasfiberväv. Om du väljer att sätta upp antingen filt eller väv, kan det löna sig att välja en som är grundad. Det besparar dig en del arbete, men väggen måste ändå målas med en strykning eller två.

Du kan också välja att tapetsera. Då får du riktigt många färgglada och festliga alternativ, eftersom det finns oändligt många olika sorters tapet. Naturligtvis också lite lugnare, om det mer är din stil.

Filt

Glasväv

Tapet

Smarta verktyg för gips

När du ska sätta upp många gipsskivor kommer du att ha stor nytta av specialverktyg för gips - inte minst om du arbetar ensam.

GIPSHYVELN jämnar enkelt till ojämna kanter om dina snitt har blivit lite för orena. Den kan också användas för att hyvla bort några millimeter längs en rak sida. Du får ett bra grepp om det stadiga handtaget, så den är bra att hålla i när du bearbetar gipsskivan.

KLÄMMAN håller fast gipsskivan vid läkten medan du skruvar fast den. Superenkel att sätta på plats och flytta. Och oumbärlig när du arbetar ensam.

ETT DJUPSTOPP på skruvdragaren är genialiskt när du skruvar i gipsskruv. Du blir säker på att skruvarna kommer att sitta perfekt. Skruvarna måste nämligen sitta exakt - varken för långt ut (så att de syns och känns) eller för långt in (så att de förstör pappen som skyddar gipsen).

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Innertak