Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

I många äldre villor är det lågt till tak i källaren, men det går att skapa mera höjd om du bara river ner det gamla taket och sätter upp ett nytt. Inte under bjälkarna utan mellan dem. Då får du 3–4 cm högre till taket under bjälkarna och mellan dem vinner du ytterligare cirka 10 cm. En annan fördel med denna insats är att både ljud- och värmeisoleringen förbättras.