Lätt
Svår

Sockeln är lodrät och sitter ofta indragen i förhållande till fasaden, men ändå är det viktigt att den är hel och snygg. Utöver skönhetsvärdet har den putsade ytan på sockeln även till uppgift att skydda sockeln och grunden. Sockeln utsätts för väder och vind året runt. Inte nog med det. Sockeln har också markkontakt, vilket ökar påfrestningen på den. När putsen spricker och rent av lossnar kan det tränga in fukt i sockeln och sprida sig upp i huset. Fukten kan efter frostsprängning få en murad sockel att sätta sig. Det finns alltså flera anledningar till att så snabbt som möjligt laga skador på putsen, men det är trots allt bäst att vänta tills det inte finns risk för frost.