Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Även om du inte ens har hållit i en murslev, så kan du tryggt ge dig i kast med att bygga en vägg som denna. Det är nämligen mycket lättare än något annat sätt att bygga väggar på. Ja, det är ungefär som att bygga med lego. De stora blocken av lättbetong klickas visserligen inte ihop med knoppar som dem från Lego. Nej, de limmas ihop. Klossarna har urtag för händerna, så du kan lätt lyfta dem och skjuta dem på plats. Och skulle det vara nödvändigt att kapa en bit av en kloss, så gör du det lätt med lättbetongsåg eller rent av en fogsvans. Det kan knappast bli lättare att mura en vägg. Det är flera fördelar med att bygga en vägg på detta sätt. Du behöver inte tänka på en stark regelstomme, isolering, vindpapp, ångspärr eller andra byggfinesser. När väggen är klar ska den putsas på båda sidor, och därefter har du en superisolerad och skruvfast vägg. Vill du hellre ha träfasad utvändigt hoppar du över putsningen och monterar träpanelen. Lättbetong är ett byggmaterial som har använts i många år, men det är också ett material som har utvecklats. Blocken väger i dag mindre än dem man använde för 20 år sedan trots att de är dubbelt så stora. Materialet är sand och cement och de är diffusionsöppna, vilket innebär att de bidrar till ett bra inomhusklimat. Denna gavel byggdes för att få någon extra kvadratmeter i huset, och när väggen var klar kunde den gamla ytterväggen rivas och de gamla fönstren tas bort.