Var försiktig när du borrar så att du inte skadar andra tegelstenar. Till arbetet behöver du en borrmaskin och en lagom kraftig stenborr, 8 eller 10 mm. Det bästa är om borren är rätt lång. Om fogen är mycket hård kan du ha nytta av en diamantborr.

Ofta går det att ”fräsa” bort fogen genom att dra maskinen med den roterande borren i fogen. Går inte detta borrar du många små hål tätt intill varandra. Därefter kan du försiktigt knacka sönder fogen med lätta slag på mejseln.

Tänk på att inte slå för hårt för då kan du ev. slå in stenen i väggen. Ett bra bruk till både fogning och murning är ett hydrauliskt kalkbruk, KKh 40/60/550, eller Sveriges vanligaste bruk, KC50/50/650

1:a dagen:

1. Borra och fräs i fogen

runt de stenar som skall bytas ut. Men var lite försiktig så att inte andra stenar skadas. Börja med en lodrät fog och fortsätt sedan med fogen under tegelstenen. Har du tur kan du sedan slå loss stenen med ett lätt slag uppifrån.

2. Hugg bort resten av fogbruket

Du kan ev. klyva stenen med mejsel och hammare innan den lirkas ut. VIKTIGT! Är väggen isolerad med lecakulor måste du ha en trasa i beredskap att stoppa in i hålet efter tegelstenen.

3. Rensa hålets sidor (även upptill och nertill)

Det gör du lättast med huggmejseln och lätta slag. Allt gammal bruk skall bort.

4. Borsta rent i hålet

så att du får bort smuts och damm. VIKTIGT! Fukta tegelstenarna runt hålet för att de inte skall suga ut allt vatten ur bruket. Då förlorar bruket sin styrka och blir poröst. Fukta även lagningssstenarna.

5. Du kan ev. dela tegelstenen

med ett hårt och välriktat slag med handslägga på mitten av liggytan. Då får du två halvstenar som vänds med koppytorna (kortändarna) utåt. Det gör vi för att följa mönstret (förbandet) på fasaden.

6. Blanda bruket

och tryck ut ett par klickar på bottnen av hålet med fogslev. När du blandar bruket kan du använda borrmaskin och omrörare eller blanda för hand med murslev. Bruket skall vara som havregröt i konsistensen.

7. Lägg den första stenen på plats

genom att vrida ner den i bruket. Se till att den ligger på samma nivå som dem vid sidan av och att den ligger lika långt ut i fasaden.

8. När alla stenarna är på plats fylls fogarna runt dem

Se till att bruket kommer längst in på stenarna, men fyll inte igen hela vägen ut – stoppa cirka 20 mm från fasadkanten. Skrapa rent med fogsleven och låt bruket härda ett dygn.

2:a dagen

1. Fyll nu igen den sista biten av fogen

så att fogbruket kommer lika långt ut som på resten av väggen. Innan du fogar borstar du den torra fogen med hård borste för att få bort lösa partiklar.

2. Jämna försiktigt till den våta fogen

med lätt fuktig borste så att fogen ser ut som alla andra fogar. Tvätta sedan med vatten och styv borste och lite avkalkningsmedel. Låt medlet verka innan du till sist sköljer med rent vatten.