Video
Lätt
Svår

PROBLEM

Fasadpanelen har tagit stryk, men endast allra längst ner. Längre upp är träet intakt.

LÖSNING

Vi sågar bort de dåliga ändarna, monterar en plåt och fäster offerbrädor under panelen.

BORT MED SKADAN:

1. Bestäm först hur mycket som ska bort

Ta till några centimeter ovanför det sämsta stället. Om några av brädorna är dåliga högre upp, så kan det vara bättre att helt byta dessa och kapa övriga längre ner

2. Styrskenan till cirkelsågen är perfekt

när du kapar panelen. Ställ in sågen på 15 grader, så att spetsen hamnar i framkant. Har du ingen sågskena går det bra att fästa en regel eller bräda att såga efter. Se upp för dolda spikar!

3. Bryt bort alla lösa ändar

Passa på att kontrollera att syllen, som finns bakom brädorna, inte har skadats av fukt. Om den har det, blir det nödvändigt att byta även denna – men det är ett större arbete. Nu kan du montera plåten.

PLÅT OCH OFFERBRÄDA:

1. Längst ner monteras en plåt

Redan nu måste du veta dimensionen på din offerbräda, för annars kan du inte fästa plåten på rätt avstånd från kortändarna på panelen. Det ser snyggast ut om plåten skarvas i 45 grader i hörnet.

2. Fäst dubbla offerbrädor vågrätt under fasadpanelen

Långsidorna geringssågas 15 grader upptill och nertill så att regnvatten kan rinna av. Brädorna fästs med rostfria skruvar som ska vara minst 55 mm långa. Grunda allt trä.

3. Det kan vara nödvändigt att spika fast panelen nertill

Bocka en dyckert så att den får fäste i den bakre off erbrädan. Du kan även förborra och dra fast panelen med skruvar. Då bir det lättare att senare byta ut den.