Det här uthuset är klätt med spårade skivor på baksidan, men ska kläs med en traditionell lockpanel på gavlarna. Det innebär att den inre brädan överlappas av två andra brädor. De här brädorna är 10 cm breda och vi har valt ett överlapp på 2,5 cm på båda sidor.

Det betyder att det optimalt ska vara 15 cm från framkant till framkant i den inre raden. Exakt rätt mått får man genom att dividera den sträcka som ska kläs, alltså 227,5 cm, med 15.

Det ger ett avstånd på 15,17 cm vilket innebär att det ska vara 15,17 cm från framkant till framkant på den inre raden för att det ska gå jäms upp och man ska slippa kapa till några brädor i mindre bitar. Måttet ritas ut mellan stolparna.

För att få luft mellan träfasadens underkant och stenläggningen lägger hantverkaren en planka på stenarna. Lägger man an brädklädnaden mot den kommer fasaden att följa underlaget. Nu kan vi mäta hur lång den första brädan ska vara.

Gliporna kommer att täckas senare, så man måste inte mäta exakt på millimetern. Brädorna läggs an vid markeringarna och görs fast, här med spik, mitt i virket. Har du ingen spikpistol kan du lika gärna skruva fast brädorna med hjälp av en skruvdragare.

Spikarna i det inre lagret är 80 mm långa och det ska skruvarna också vara, om såna används. Till exempel Climate-skruvar på 5x80 mm. Hantverkaren mäter upp längderna och sågar till brädorna efterhand.

Därmed är han säker på att varje bräda passar i längd. Om taklutningen är mindre än här är det lättare att såga till flera brädor samtidigt. Kom ihåg att det är brädornas kärnsida som ska vändas utåt när den inre raden placeras.

Det är den sida som ådringen buktar in mot. Det går snabbt att sätta upp lockpanelen med hjälp av en spikpistol, men är man inte van att använda en dylik, kan det vara svårt att fästa spikarna exakt lika.

Det går lättare med en skruvdragare. När det innersta lagret brädor sitter på plats ska det yttersta lagret i lockpanelen monteras med 2,5 cm överlapp åt båda sidor. Sätt av det måttet från ena kanten på alla brädor.

LÄS OCKSÅ: Ytterpanel - Se alternativen här!

Det yttre lagret monteras med två spikar i varje mellanrum. Spikarna får inte gå igenom det undre lagret, utan bara gå genom tomma luften och sedan fästa i den bakomvarande regeln. Ytterlagret klämmer fast det undre lagret.

Då kan varje bräda arbeta en smula, utan att det påverkar konstruktionen – brädorna spricker inte. Råvirke som det här ger sig alltid en aning. Till det andra lagret behöver man längre spikar eller skruvar.

Här använder vi 100 mm långa spikar. De sista spikarna ska in i virket och för att det ska se riktigt fint och likartat ut använder hantverkaren ett vattenpass för att väga in placeringarna.

Han använder skruvdragaren i stället för spikpistolen, så att han är helt säker på att han får en fin och rät linje skruvar. Lockpanel är en enkel, snygg och stabil metod för att klä en fasad. Den är användbar för alla sorters skjul eller mindre hus.

LÄS OCKSÅ: Klädselbrädor - se vilken typ du ska välja!