Familjen beslutar därför att renovera fasaden genom att klä den med liggande lärkpanel samt montera nya glasningslister på fönstren.