Bli av med algerna

Algangrepp ser hemska ut. Men som regel handlar det bara om estetik. Det är oftast ingen risk för att murverket bryts ned. Det är bara när algerna växer på en vågrät yta som de blir ”farliga”, eftersom de gör ytan hal som en isbana.

Värt att veta innan du köper algtvätt

Rengöringsmedel som kan få bort alger, säljs under olika namn, t.ex. fasadtvätt, algtvätt och hustvätt. Och du kan välja mellan en enkel färdigblandad variant, och en variant som ska spädas med vatten. Har du stora, algangripna ytor, finns det pengar att spara genom att välja det sistnämnda.

Gör ett test på en liten och inte så synlig yta, innan du börjar med hela fasaden. Algmedel kan nämligen missfärga murverk och puts.