Video
Lätt
Svår

PROBLEM

Det var svårt att styra den fullt lastade skottkärran, så stupröret fick en kyss.

LÖSNING

Det skadade röret ersattes och nu rinner vattnet ut där det ska.

ETT LÄTT BYTE:

1. Börja arbetet med att ta bort

det skadade röret och de gamla rörsvepen. De sitter ofta fast runt röret med ett stift, som bara ska knackas bort med hammare och en liten skruvmejsel eller en spik.

2. För att röret ska sitta så stadigt som möjligt

bör den översta hållaren sitta precis under rörböjen mellan röret och hängrännan. Om du också byter rörböj och ev. mellanstycke ska du kolla att snäppkupan sitter fast ordentligt på rännan.

3. Det nya röret ska vara cirka en cm kortare

än avståndet mellan falsarna i rörböjen upptill och rörböjen nertill vid utkastaren eller röret ner till brunnen. Kapa röret med bågfil och slipa bort grader och plastsmulor med grovt slippapper.

4. Vi slänger de gamla rörsvepen

och monterar nya (det ser snyggare ut). Fäst rörsvepen med skruvar i väggen. VIKTIGT! Hållaren ska sitta på rätt sätt. Se pilen på hållaren.

5. Det finns olika rörsvep

och de monteras på olika sätt. Detta fästs med skruv. Det övre rörsvepet klämmer runt röret medan det nedre fungerar som stöd. När du har spänt skruvarna eller knackat i stiften är jobbet klart.