Några skador kan lagas tillfälligt, andra kräver en akut insats för att inte bli värre.