Det finns två olika modeller av munstycken: en med invändiga gängor, en med utvändiga gängor. Vilken typ man väljer beror på blandarens kran. Man monterar dem på likartat sätt. Här använder vi ett munstycke med invändig gänga.

Det gamla munstycket skruvas av med en polygriptång. Innan det nya munstycket skruvas på måste man kontrollera att det finns en packning inuti. Annars kommer det att läcka från kopplingen.

Det nya munstycket skruvas fast endast med handkraft. Ett besparingsmunstycke kan minska vattenförbrukningen med omkring 45 procent. Det finns liknande munstycken även till duschen. De kan monteras antingen på blandaren eller på handduschen.