Öppna ventilen helt och slå till kranens undersida med hammaren en eller ett par gånger. I de flesta fall räcker det för att packningen ska lossna. Med hjälp av det här knepet slipper man lossa vattenkranen och plocka isär den.