Kopplingen består av två muttrar, två klämringar av mässing och så själva kopplingsröret. Muttrarna och klämringarna fästs på de lösa rören och kopplingen dras fast. Delarna spänns med hjälp av en skiftnyckel och en polygrip.

Även på blandarrören sätter man muttrar och klämringar innan förlängningsrören skruvas på. I rörändarna fästs övergångsmuttrar för att man ska kunna koppla in förlängningsröret på det befintliga vattensystemet.

Kom ihåg att man aldrig får koppla samman järnrör med kopparrör eftersom kopparrörens joner bryter ner järnrören. Gör det självaren får bara byta ut blandningsarmaturer om det finns avstängningsventiler så att vattenförsörjningen kan stoppas, till exempel med hjälp av en ballofix-kran.