Plaströret kortas av till önskad längd. Använder man en bågfil blir det grader i röret som kan avlägsnas med till exempel en hobbykniv. Om man ska kapa många rör blir resultatet bäst om man använder en rörsax, då får man ett helt rent snitt.

Stödhylsor till kopplingen finns i många modeller. På det ena röret sätter rörmokaren en mutter, sedan en klämring av mässing. Stödhylsan trycks in i röret och stoppas av kragen från att glida för långt in. Det andra röret utrustas på samma sätt.

Rören trycks in i kopplingen och muttrarna skruvas på plats med fingrarna innan man spänner fast röret i skruvstädet. Med skiftnycklarna dras båda muttrarna åt samtidigt och därmed pressas klämringarna på rören in mot stödhylsorna och tätar kopplingen.

Man kan behöva hålla emot i kopplingen för tt kunna dra åt mutrarna helt och hållet. Ska kopplingen delas och senare sammanfogas igen måste klämringarna och stödhylsorna bytas ut.